Litteraturförkortningar

Här kan du söka fram de förkorningar/källhänvisningar som förekommer på bilderna i Skånsk ortnamnsdatabas samt Syd- och västsvenska dialektord.