Accessionsregistret är idag endast tillgängligt från terminalerna på Institutet för språk och folkminnen.